سونوگرافی دستگاه ادراری

سونوگرافی دستگاه  ادراری

سونوگرافی خوب | سونوگرافی

سونوگرافی دستگاه  ادراری یکی از روش های تشخیصی مربوط به مشکلات و بیماری های دستگاه ادراری می باشد . دوکلیه ، دوحالب (میزنای) ، مثانه و پیشابراه ، سیستم ادراری را تشکیل می دهند و بررسی مشکلات هر یک از آن ها  توسط سونوگرافی دستگاه  ادراری امکان پذیر است . نکته مهم این است که حالب ها به دلیل داشتن قطری بسیار کم ، در سونوگرافی دستگاه ادراری قابل مشاهده نبوده و تنها در هنگامی که به دلیل رفلاکس ادرار یا موارد دیگر دچار اتساع و تورم شده باشند ، توسط سونوگرافی قابل رویت می شوند .

بررسی کلیه ها جز معاینه شکم بوده و بررسی مثانه جزء سونوگرافی لگن می باشد. سونوگرافی دستگاه  ادراری در بررسی مشکلات بزرگ شدن کلیه ها به دلیل رفلاکس ادراری در اثر انسداد ، سنگ کلیه ، بررسی تومورهای کلیوی ، کیست ها، بررسی اندازه کلیه در بیمارانی که پیوند کلیه داشته اند ، بررسی پروستات ومثانه می تواند بسیار مفید و ضروری باشد.

بیشترین کاربرد سونوگرافی دستگاه  ادراری در بیماران به منظور تشخیص سنگ کلیه می باشد . برخلاف تصور عموم اینکه تشخیص سنگ کلیه با سونوگرافی دستگاه ادراری کار راحتی است باید اذعان داشت که تشخیص سنگ های کلیوی به وسیله سونوگرافی از حساس ترین و سخت ترین امور مربوط به بررسی های سونوگرافی می باشد. در صورتی که بیمار شرابط خوبی داشته باشد ، معمولا سنگ های بزرگتر از 5 میلیمتر با بیشتر دستگاه های سونوگرافی قابل تشخیص هستند ولی گاهی مشکلاتی مانند اضافه وزن بیمار و یا وجود گازهای شدید روده ای تشخیص سنگ های بالاتر از 5 میلیمتر را نیزمشکل می سازد.

سنگ های کلیوی و چربی های موجود در کلیه ، هر دو در سونوگرافی به صورت نقطه های سفید مشاهده می شوند که پزشک باید بتواند این دو را از هم تشخیص دهد. اگر به هر دلیل تشخیص سنگ کلیه توسط سونوگرافی با مشکل مواجه شود پزشک برای تشخیص آن از گرافی با ماده حاجب وریدی و یا CT-Scan استفاده می نماید.

سونوگرافی دستگاه ادراری

آمادگی های قبل سونوگرافی دستگاه ادراری

در انجام سونوگرافی دستگاه ادراری مثانه باید پر باشد ، ولی مثانه ای که به شدت پر باشد به علت بازگشت ادرار به حالب ها ، در تشخی صحیح مشکل ایجاد می نماید. ولی در برخی آزمایش ها مانند بررسی پروستات لازم است که سونوگرافی در دو حالت پر و خالی مثانه انجام شود. برای انجام سونوگرافی دستگاه ادراری لازم است که روی پوست زخم و یا پانسمان وجود نداشته باشد چرا که این موارد از دقت سونوگرافی دستگاه ادراری می کاهد.